FHW Kungsberg Fastigheter AB

FHW investerar i bostadshyresfastigheter som ger en trygg årlig avkastning samt en god värdestegringspotential, vi investerar enbart i svenska hyresfastigheter, en fastighetsform som de senaste 30 åren haft en utveckling jämförbar med börsen men med en betydligt lägre risknivå.

Fastigheter har i generationer utgjort basen i långsiktiga investerares portföljer. Professionella investerare anser att svenska bostadshyresfastigheter är en av de tryggaste fastighetsslagen att investera i, dessutom med en bra värdestegringspotential.

Anledningen är den reglerade hyressättningen vilket gör att bostäder generellt sett är mindre konjunkturkänsliga.

Historiken talar sitt tydliga språk, bostadshyresfastigheter har haft 22 år med positiv avkastning de senaste 30 åren och en genomsnittlig årlig avkastning om 13,3 %. Svenska aktier som hade under samma period och en genomsnittlig avkastning om 11,3 %.

Fastighetsmarknaden i Sverige anses som en av de mest likvida och aktiva i Europa. Det reglerade hyressättningssystemet har bidragit till en stabil och långsamt stigande hyresutveckling för bostäder och svenska hyresbostadsfastigheter har över tiden visat god avkastning i förhållande till risk..

Vårt fokus är hyresfastigheter på livskraftiga orter i tillväxtregioner i Sverige. Det är ett stabilt och förutsägbart segment där vi kommer fortsätta att verka.

Jarl Frithiof – Grundare i FHW Kungsberg Fastigheter AB. Jag anser att en av de bästa investeringarna som man kan ha är en hyresfastighet. Fastigheter är intressanta för att det ger förutsägbara inkomster och förutsägbara utgifter. Nackdelar är framförallt som jag ser är att de kräver hög…

Per Westerberg – Grundare i FHW Kungsberg Fastigheter AB. Per är förutvarande talman, närings- minister och riksdagsman. Per är från början Civilekonom, Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm, vidare kan nämnas att…

Stefan Häge – Grundare i FHW Kungsberg Fastigheter AB. -Fastigheter har i generationer utgjort basen i långsiktiga investerares portföljer. Professionella investerare anser att svenska hyresfastigheter är en av de tryggaste…

© 2023 Copyright - FHW Kungsberg Fastigheter AB. Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.