Koljan 7 Malmö i Limhamn – Fastigheten är såld

Koljan 7 Malmö i Limhamn.

Fastigheten består av 10 lägenheter, 3 butikslokaler och 1 kontor i en huskropp i vinkel samt en uthyrningsbar parkering med 13 parkeringplatser bakom huset. Fastigheten är för närvarande fullt uthyrd. Fastigheten som är mycket välunderhållen är uppförd 1929 och ombyggnader har skett kontinuerligt sedan 1971. 2002 byttes alla fönster till isolerglas i samband med att fasaden blästrades och putsades om. 2009 installerades bergvärme och en ny NIBE värmepumpsystem. Vidare har fastigheten anslutists till fibernät för internet, TV och telefoni för samtliga hyresgäster. 2010 byggdes en ny tvättstuga och 2013 relinades spillvattensystemet i fastigheten samt att Bauer vattenreningssystem installerades på radiatorsystemet. 2014 installerades en ny gaspanna för spetsvärme. Bergvärme och gaspannorna styrs av Bastecs programvara och är uppdaterad i september 2015.

Bostadsyta: 633 m2 ​

Butiksyta: 194 m2 ​

Kontorsyta: 105 m2

Total yta summa: 932 m2

© 2023 Copyright - FHW Kungsberg Fastigheter AB. Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.