Per Westerberg

Per Westerberg – styrelseledamot och grundare i Aktiebolaget FHW Fastigheter Sverige. Per är förutvarande talman, näringsminister och riksdagsman. Per är från början Civilekonom, Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm, vidare kan nämnas att Per också är styrelseordförande och tillika grundare i det familjeägda fastighetsbolaget Vaktslottet AB. Slutligen Styrelseledamot i Infranord AB och ledamot i rådgivande nämnden för Inspektionen för Strategiska Produkter, ledamot i Statens Inspektion för Underrättelseinhämtning, ledamot i Ekonomisk & Näringslivshistoriska forsknings- stiftelsen EHFF som är knuten till Handels- högskolan i Stockholm, m fl.


FHW Kungsberg Fastigheter AB

Industrigatan 4A, 7 tr
112 46 Stockholm

Telefon: 0725-106070
E-post: info@fhw.se

Skicka mail till oss

© 2023 Copyright - FHW Kungsberg Fastigheter AB. Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.