För våra hyresgäster

Hyresinbetalning

Hos FHW Fastigheter kan Ni välja mellan att betala in hyra via autogiro eller bankgiro. Hyresavier
skickas ut med post en gång per månad eller via e-post.

Hyran ska betalas in i förskott. Har Ni inte fått avi för månaden så tar Ni kontakt med oss antingen via
e-post på info@fhw.se eller tfn 0725-106070 ( tfn tid 09 – 11 vardagar) så förser vi Er med ny avi. Ni
är skyldig att betala hyran även om ni inte har fått en avi, var dock noggrann med att ange
lägenhetsnummer och/ eller adress i sådant fall.

Hyran ska alltid vara betald senast på förfallodatumet. Observera att det i regel tar ett par bankdagar
för betalningen att nå oss innan den är registrerad på vårt konto så var ute i god tid!

Om hyresinbetalningen inte finns på vårt konto senast den 5:e bankdagen efter förfallodatum skickas
en betalningspåminnelse. Vid påminnelser debiteras Ni en avgift på 60 kr + 8% ränta. Om Ni anser att
påminnelseavgiften är felaktig måste Ni höra av Er omgående till oss och påvisa att betalningen är
gjord senast på förfallodatum. Om så är fallet finns skäl för att påminnelseavgiften tas bort. Tänk på
att betala in på det konto/ bankgiro som står angivet på påminnelse avin inte på FHW’s bankgiro.
Var noggrann med att betala hyran i tid då upprepat försenad hyresinbetalning är ett giltigt skäl för
uppsägning av hyreskontrakt.

Inkassokrav

Om hyran inte är betald på den 15:e bankdagen efter förfallodatum skickas ett inkassokrav till berörd
hyresgäst. För inkassokravet tillkommer en avgift på 180 kr + 8% ränta. Det spelar alltså ingen roll om
ni kan bevisa att betalningen är gjord t ex den 14:e i månaden här är reglerna stränga. Var också noggrann
med att betala både hyra och inkassokravet i ett sådant ärende.

Betalningsföreläggande

Om hyresinbetalningen och/ eller obetalda påminnelse- och inkassoavgifter inte finns insatta på vårt
konto den 30:e bankdagen efter förfallodatum kommer ärendet att lämnas till kronofogden och en
ansökan om betalningsföreläggande sker.

Du och dina grannar

FHW eftersträvar att ha så hög trivsel som möjligt bland sina hyresgäster. Det är oundvikligt att
ibland inte bli irriterad på sin granne och blir du störd av din granne så rekommenderar vi att du först
talar med denne och försöker lösa problemet i samförstånd.

I och med att Ni som hyresgäster tecknar hyresavtal med FHW Fastigheter så har Ni också förbundit
Er att inte störa era grannar. Skall Ni t ex ha fest är det extra viktigt att Ni tar hänsyn till dem mellan
kl 22.00 och 07.00 då det även ska gå att sova i närliggande lägenheter. Skall Ni ha fest är det
lämpligt att i god tid före meddela grannar om detta och tänka på att ju senare klockan är desto lägre
ljud- och röstvolym.

Bostadskö

FHW Fastigheter erbjuder såväl befintliga som nya hyresgäster att ställa sig i vår interna bostadskö.
Under fliken ”Lediga lägenheter” kan ni göra en intresseanmälan. Fyll i Era önskemål och skicka in
intresseanmälan så hamnar ni per automatik i vår bostadskö i kronologisk ordning. Därefter tar vi
kontakt med Er när vi har något ledigt som kan tänkas passa era önskemål.

© 2023 Copyright - FHW Kungsberg Fastigheter AB. Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.